Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử 1) x ² + x – 6 2) 3x ² + 5x + 2

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử
1) x ² + x – 6
2) 3x ² + 5x + 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 2 tháng 2022-12-19T09:50:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  1)(x-2)(x+3)
  2)(x+1)(3x+2) 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)x²+x-6
  =x²-2x+3x-6
  =(x²-2x)+(3x-6)
  =x(x-2)+3(x-2)
  =(x-2)(x+3)
  2)3x²+5x+2
  =3x²+3x+2x+2
  =(3x²+3x)+(2x+2)
  =3x(x+1)+2(x+1)
  =(x+1)(3x+2)

 2. Giải đáp:
  1)=(x-2)(x+3)          2) =(x+1)(3x+2)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)x^2+x-6 
  =(x^2-2x)+(3x-6)
  =x(x-2)+3(x-2)
  =(x-2)(x+3)
  2)3x^2+5x+2
  =3x(x+1)+2(x+1)
  =(x+1)(3x+2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )