Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử `n^3 + (n + 1)^3 + (n + 2)^3`

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử
`n^3 + (n + 1)^3 + (n + 2)^3`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 6 tháng 2022-06-19T09:45:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{Áp dụng hằng đẳng thức $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$}$
  $n^3 + (n + 1)^3 + (n + 2)^3$
  $= n^3+3n^2+3n+1+n^3+6n^2+12n+8$
  $= 3n^3 + 9n^2 + 15n+9$
  $= 3(n^2+5n) + 9(n^2+1)$

 2. n^3+(n+1)^3+(n+2)^3
  =n^3+n^3+3n^2+3n+1+n^3+6n^2+12n+8
  =3n^3+9n^2+15n+9
  =3(x^3+3n^2+5n+3)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )