Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử a. 4x^2-4xy-16+y^2

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử
a. 4x^2-4xy-16+y^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 6 tháng 2022-06-15T23:59:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  4x^2 – 4xy – 16 + y^2
  = (4x^2 – 4xy + y^2) – 16
  = (2x + y)^2 – 4^2
  = (2x + y – 4)(2x + y + 4)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  4x^2-4xy-16+y^2
  =(4x^2-4xy+y^2)-4^2
  =(2x-y)-4^2
  =(2x-y-4)(2x-y+4)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )