Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử : (x+2)(x+3)(x+4)(x+5)-8

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử : (x+2)(x+3)(x+4)(x+5)-8, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 6 tháng 2022-06-19T10:16:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (x+2).(x+3).(x+4).(x+5)-8
  =(x+2).(x+5).(x+3).(x+4)-8
  =(x^2+5x+2x+10).(x^2+4x+3x+12)-8
  =(x^2+7x+10).(x^2+7x+12)-8
  =(x^2+7x+11-1).(x^2+7x+11+1)-8
  =(x^2+7x+11)^2-1^2-8
  =(x^2+7x+11)^2-9
  =(x^2+7x+11)^2-3^2
  =(x^2+7x+11-3).(x^2+7x+11+3)
  =(x^2+7x+8).(x^2+7x+14)
  $#chúc tus học tốt!!$
  #La
   

 2. \left(x^{2}+3x+2x+6\right)\left(x+4\right)\left(x+5\right)-8 \left(x^{3}+4x^{2}+5x^{2}+20x+6x+24\right)\left(x+5\right)-8 \left(x^{2}+5x+6\right)\left(x+4\right)\left(x+5\right)-8 \left(x^{3}+9x^{2}+20x+6x+24\right)\left(x+5\right)-8 x^{4}+5x^{3}+9x^{3}+45x^{2}+26x^{2}+130x+24x+120-8 \left(x^{3}+9x^{2}+26x+24\right)\left(x+5\right)-8 x^{4}+14x^{3}+45x^{2}+26x^{2}+130x+24x+120-8 x^{4}+14x^{3}+71x^{2}+130x+24x+120-8 x^{4}+14x^{3}+71x^{2}+154x+112

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )