Toán Lớp 8: p tích đa thức thành nhân tử a,x^2-y^2+3x-3y b,4x^2-y^2-2x+y c,x^2-y^2-2y-1 nhanhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Question

Toán Lớp 8: p tích đa thức thành nhân tử
a,x^2-y^2+3x-3y
b,4x^2-y^2-2x+y
c,x^2-y^2-2y-1
nhanhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 2 tháng 2022-11-24T01:20:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   a) =(x-y)(x+y+3)
   b) =(2x-y)(2x+y-1)
   c) =(x-y-1)(x+y+1)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) x^2-y^2+3x-3y
  =(x-y)(x+y)+3(x-y)
  =(x-y)(x+y+3)
   b) 4x^2-y^2-2x+y
  =(2x)^2-y^2-2x+y
  =(2x-y)(2x+y)-(2x-y)
  =(2x-y)(2x+y-1)
   c) x^2-y^2-2y-1
  =x^2-(y^2+2y+1)
  =x^2-(y+1)^2
  =[x-(y+1)][x+(y+1)]
  =(x-y-1)(x+y+1)
  text{xin 5 sao và hay nhất nha}

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  x^{2}-y^{2}+3x-3y
  =(x-y)(x+y)+3(x-y)
  =(x-y)(x+y+3)
  b)
  4x^{2}-y^{2}-2x+y
  =(2x-y)(2x+y)-(2x-y)
  =(2x-y)(2x+y-1)
  c)
  x^{2}-y^{2}-2y-1
  =x^{2}-(y^{2}+2y+1)
  =x^{2}-(y+1)^{2}
  =(x+y+1)(x-y-1)

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )