Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: cho hình thang ABCD. Đáy AB=40cm, CD=8cm, BC=50cm, AD=30cm. CMR: ABCD là hình thang vuông

Toán Lớp 8: cho hình thang ABCD. Đáy AB=40cm, CD=8cm, BC=50cm, AD=30cm. CMR: ABCD là hình thang vuông

Comments ( 2 )

 1. Sửa đề: cho hình thang ABCD. Đáy AB=40cm, CD=80cm, BC=50cm, AD=30cm. CMR: ABCD là hình thang vuông
  (Nếu không sửa thì số đo quá nhỏ không đủ để vẽ hình)Lưu
  Từ A kẻ AG // BC cắt CD tại G
  Ta có:
  ⇒ AB // CD
  ⇒ AB // GC 
  Xét tứ giác ABCG
  Có: AB // GC (C/m trên)
  AG // BC (gt)
  ⇒ Tứ giác ABCG là hình bình hành
  ⇒ AB = GC = 40 cm; AG = BC = 50 cm
  Ta có:
  DG = CD – GC
  Hay DG = 80 – 40
  ⇒       DG = 40cm
  Xét ΔAGD, có: $AG^2 = AD^2 + DG^2$
  $⇒ 50^2 = 30^2 + 40^2$
  $⇒ 50^2 = 2500$
  $⇒ 50^2 = 50^2$
  ⇒ ΔAGD vuông tại D
  Vậy hình thang ABCD là hình thang vuông

 2. Từ A kẻ AG // BC cắt CD tại G
  Ta có: Hình thang ABCD (giả thiết)
  ⇒ AB // CD
  ⇒ AB // GC ( G ∈ CD)
  Xét tứ Δ ABCG, có:
  AB // GC (chứng minh trên)
  AG // BC (giả thiết)
  ⇒ Δ ABCG là hình bình hành
  ⇒ AB = GC = 40 cm
      AG = BC = 50 cm
  Ta có: DG = CD – GC ( G ∈ CD)
  ⇒       DG = 80 – 40
  ⇒       DG = 40(cm)
  Xét Δ AGD, có:
  AG^2=AD^2+DG^2
  =>50^2=30^2+40^2
  =>50^2=900+1600
  =>50^2=2500
  =>50^2=50^2
  ⇒ ΔAGD vuông tại D
  ⇒ Hình thang ABCD là hình thang vuông
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bình