Toán Lớp 8: Mn giúp mình vs, mk đang càn gấp (hứa vote 5 sao) Bài 3:Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. a)

Question

Toán Lớp 8: Mn giúp mình vs, mk đang càn gấp (hứa vote 5 sao)
Bài 3:Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC.
a) Chứng minh: BE=DF
b) Chứng minh các đường thẳng EF, DB và AC đồng qui, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 1 ngày 2022-09-23T20:25:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  câu a:
  ABCD là hình bình hành ⇒ AD//BC và AD = BC.
  + AD // BC ⇒ DE // BF
  + E là trung điểm của AD ⇒ DE = AD/2
  F là trung điểm của BC ⇒ BF = BC/2
  Mà AD = BC ⇒ DE = BF.
  + Tứ giác BEDF có:
  DE // BF và DE = BF
  ⇒ BEDF là hình bình hành
  ⇒ BE = DF.
  câu b:
  Vì ABCD là hbh
  ⇒ AC cắt BD tại trung điểm của mỗi đường (1)
  Lại có : EBFD là hbh
  ⇒ BD cắt E tại trung điểm của mỗi đường ( 2)
  Từ (1)và ( 2)
  ⇒ AC , BD , EF đông quy ( đcpcm)
  chúc bạn học tốt

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) ABCD là hình bình hành
  ⇒ AD////BC và AD = BC.
  AD ////BC ⇒ DE //// BF
  E là trung điểm của AD
  ⇒ DE = AD/2
  F là trung điểm của BC
  ⇒ BF = BC/2
  Mà AD = BC ⇒ DE = BF
  Tứ giác BEDF có:
  DE //// BF và DE = BF
  ⇒ BEDF là hình bình hành
  ⇒ BE = DF
  b) vì ABCD là hình bình hành
  ⇒ AC cắt BD tại trung điểm của mỗi đường (a)
  Lại có : EBFD là hbh
  ⇒ BD cắt E tại trung điểm của mỗi đường (b)
  Từ (a) và (b) ⇒ AC , BD , EF đồng quy ( đcpcm)
  chúc bạn học tốt T^T

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )