Toán Lớp 8: giúp mình với x^2 – y^2 + 5x – 5y

Question

Toán Lớp 8: giúp mình với
x^2 – y^2 + 5x – 5y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 6 tháng 2022-06-11T12:50:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.    x² – y + 5x – 5y
  = ( x² – y² ) + ( 5x – 5y )
  = ( x + y ) ( x – y ) + 5 ( x – y )
  = ( x + y + 5 ) ( x – y )
   Áp dụng HĐT thứ 3 : a² – b² = ( a – b ) ( a + b ) kết hợp với tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng để tách thành nhân tử .

 2. x^2-y^2+5x-5y
  =(x^2-y^2)+(5x-5y)
  =(x-y)(x+y)+5(x-y)
  =(x-y)(x+y+5)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )