Toán Lớp 8: Giá trị x thỏa mãn:x(x-2)+x-2=0 là: A.x=1;x=2 B.x=2 C.x=-1;x=2. D.x=0;x=2

Question

Toán Lớp 8: Giá trị x thỏa mãn:x(x-2)+x-2=0 là:
A.x=1;x=2 B.x=2
C.x=-1;x=2. D.x=0;x=2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 1 tuần 2022-06-15T02:28:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  x . (x – 2) + x – 2 = 0
  => x . (x – 2) + (x – 2) . 1 = 0
  => (x + 1) . (x – 2) = 0
  => $\left[\begin{matrix} x+1=0\\ x-2=0\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x =0 – 1\\ x =0 + 2\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x =- 1\\ x = 2\end{matrix}\right.$
  $\text{Vậy}$ x \in {-1 ; 2}
  => $\text{Chọn C}$

 2. x(x-2)+x-2=0
  <=>x(x-2)+(x-2)=0
  <=>(x-2)(x+1)=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x-2=0\\x+1=0\end{array} \right.\) 
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-1\end{array} \right.\) 
  Vậy x=2 hoặc x=-1
  ->C
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )