Toán Lớp 8: Giá trị của x2- 2x+ 1 tại x =11 bằng: A. 10 B. 121 C. 99 D. 100 ai chỉ em với

Question

Toán Lớp 8: Giá trị của x2- 2x+ 1 tại x =11 bằng:
A.
10
B.
121
C.
99
D.
100
ai chỉ em với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 2 tháng 2022-02-18T06:10:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #andy
  \[\begin{array}{l}
  {x^2} – 2x + 1\\
   = {\left( {x – 1} \right)^2}\\
  thay\,\,x = 11\\
   \Rightarrow {\left( {11 – 1} \right)^2}\\
   = {10^2}\\
   = 100\\
   \Rightarrow D\\
  HDT:{\left( {a – b} \right)^2} = {a^2} – 2ab + {b^2}
  \end{array}\]

 2. x^2-2x+1
  =(x-1)^2
  Thay x=11 vào biểu thức, ta được:
  (11-1)^2
  =10^2
  =100
  ->D

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )