Toán Lớp 8: chứng minh rằng biểu thức sau luôn có giá trị dương với mọi x A= x4 – x3 + 3×2 – 2x +2

Question

Toán Lớp 8: chứng minh rằng biểu thức sau luôn có giá trị dương với mọi x
A= x4 – x3 + 3×2 – 2x +2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 1 tháng 2022-03-14T14:54:00+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. x4 + 3x2 + 2x + 3
  = x4 + 2x2 + 1 + x2 + 2x + 1 + 1
  = ( x2 + 1)2 + ( x + 1)2 + 1
  Do : ( x2 + 1)2 lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x
  ( x + 1)2 lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x
  Suy ra : ( x2 + 1)2 + ( x + 1)2 + 1 luôn dương
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )