Toán Lớp 8: Chứng minh các phân thức sau luôn có nghĩa: `(x + y)/(x^2 + y^2 + 6x – 4y + 15)`

Question

Toán Lớp 8: Chứng minh các phân thức sau luôn có nghĩa:
`(x + y)/(x^2 + y^2 + 6x – 4y + 15)`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 3 tuần 2022-06-04T17:50:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  BẠN CHO MÌNH XIN HAY NHẤT NHA
   

  toan-lop-8-chung-minh-cac-phan-thuc-sau-luon-co-nghia-y-2-y-2-6-4y-15

 2. $\\$
  x^2+y^2+6x-4y+15
  =(x^2+6x+9)+(y^2-4y+4)  + 2
  = (x+3)^2 + (y-2)^2 + 2
  Nhận xét : (x+3)^2>= 0, (y-2)^2>=0 với mọi x,y
  => (x+3)^2 + (y-2)^2 + 2>= 2 \ne 0
  => x^2+y^2+6x-4y+15\ne 0
  (x+y)/(x^2+y^2+6x-4y+15)
  Do x^2+y^2+6x-4y+15\ne 0 (cmt)
  => Phân thức (x+y)/(x^2+y^2+6x-4y+15) có nghĩa (đpcm)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )