Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD có AC vuông góc với BD, AC =8cm, BD = 5 cm. Hãy tính diện tích của tứ giác đó.

Question

Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD có AC vuông góc với BD, AC =8cm, BD = 5 cm.
Hãy tính diện tích của tứ giác đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 2 tháng 2022-03-09T10:35:17+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải

  gọi AC giao với BD tại O
  suy ra AC vuông góc với BD tại O
  ta có SABCD = SABD + SBCD
  mà SABD = 1/2.AO.BD
        SBCD = 1/2.OC.BD
  suy ra SABCD = 1/2.AO.BD + 1/2.OC.BD
  = 1/2.BD.(AO + OC)
  = 1/2.BD.AC
  = 1/2.5.8
  = 20
  suy ra SABCD = 20

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )