Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M, N, P lần lượt là các trung điểm của AB, BC, AC. Tam giác ABC cần có thêm điều kiện gì để hình chữ

Question

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M, N, P lần lượt là các trung điểm của AB, BC, AC. Tam giác ABC cần có thêm điều kiện gì để hình chữ nhật AMNP là hình vuông?
$\\$
$A. AB=\dfrac{1}{2} AC$
$B. AB=AC$
$AC=\dfrac{1}{2} AB$
$\widehat{B} = 60^{o}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 14 phút 2022-06-15T04:41:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Để hcn AMNP là hình vuông⇒ MA=AP => AB=AC

  Chọn B

   

 2. ΔABC có: MN đi qua tđ của AB và BC

  →MN là trung tuyến của ΔABC

  $→MN=1/2AC; MN//AC$

  $→MN=AP; MN//AP$

  →MNPA là hbh

  Mà \hat{A}=90^o

  →MNPA là hcn

  Giả sử ΔABC cân

  →AB=AC

  →AM=AP

  Mà MNPA là hcn

  →MNPA là hv

  Vậy để MNPA là hv thì ΔABC vuông cân

  Vậy chọn ý B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )