Toán Lớp 8: Cho hình thang cân ABCD (AB//CD),DC là đáy lớn,AH là đường cao (H ∈ DC)và HC= 5cm.Độ dài đường trung bình của hình thang ABCD là ?

Question

Toán Lớp 8: Cho hình thang cân ABCD (AB//CD),DC là đáy lớn,AH là đường cao (H ∈ DC)và HC= 5cm.Độ dài đường trung bình của hình thang ABCD là ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 2 tuần 2022-01-12T19:41:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  Kẻ BK⊥CD tại K

  Theo bài: AH⊥CD tại H⇒BK//AH

   AB//HK⇒AB=HK (tính chất đoạn chắn)

  Chứng minh được: ΔADH=ΔBCK (cạnh huyền – góc nhọn)

  ⇒DH=CK (hai cạnh tương ứng)

  ⇒AB+CD=HK+DH+HK+CK

  ⇒AB+CD=2(HK+CK)=2HC=2.5=10(cm)

  Độ đài đường trung bình của hình thang cân ABCD là:

  AB+CD2=102=5(cm)

   

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

 2. Giải đáp:

  Giải đáp:

  Kẻ BK⊥CD tại K

  Theo bài: AH⊥CD tại H⇒BK//AH

   AB//HK⇒AB=HK (tính chất đoạn chắn)

  Chứng minh được: ΔADH=ΔBCK (cạnh huyền – góc nhọn)

  ⇒DH=CK (hai cạnh tương ứng)

  ⇒AB+CD=HK+DH+HK+CK

  ⇒AB+CD=2(HK+CK)=2HC=2.5=10(cm)

  Độ đài đường trung bình của hình thang cân ABCD là:

  AB+CD2=102=5(cm)

   

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )