Toán Lớp 8: Câu 1: Hình thang cân là hình thang : A. Có 2 góc bằng nhau. B. Có hai cạnh bên bằng nhau. C. Có hai đường chéo bằng nhau D. Có hai cạ

Question

Toán Lớp 8: Câu 1: Hình thang cân là hình thang :
A. Có 2 góc bằng nhau. B. Có hai cạnh bên bằng nhau.
C. Có hai đường chéo bằng nhau D. Có hai cạnh đáy bằng nhau.
Câu 2: Mẫu thức chung của các phân thức 2/x-3 ; x-1/2x+6 ; 2x+1/x^2-9 là:
A. 2(x + 3) B. 2(x – 3) C. 2(x – 3)(x + 3) D. (x – 3)(x + 3)
Câu 3: Điều kiện để giá trị phân thức 2012x/2-x xác định là:
A. x ≠ 0
B. x ≠ 2
C. x ≠ -2
D. x ≠ 0 ; x ≠ -2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 2 tháng 2022-02-22T10:35:05+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Câu 1: Hình thang cân là hình thang :

  A. Có 2 góc bằng nhau.

  B. Có hai cạnh bên bằng nhau.

  C. Có hai đường chéo bằng nhau

  D. Có hai cạnh đáy bằng nhau.

  to Dấu hiệu hình thang cân . 

  Câu 2: Mẫu thức chung của các phân thức là :

  – Ta có : 

  x-3=x-3

  2x+6=2(x+3)

  x^2-9=(x+3)(x-3)

  to MTC=2(x+3)(x-3)

  to Chọn C . 

  Câu 3 : 

  $2-x\neq0$

  $=>x\neq2$

  to Chọn C 

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )