Toán Lớp 8: Bài 3: Cho hình bình hành ABCD . GọiE,F lần lượt là trung điểm của AB,CD.AF và EC lần lượt cắtDB ởG và H . Chứng minh: a) DG=

Question

Toán Lớp 8: Bài 3: Cho hình bình hành ABCD . GọiE,F lần lượt là trung điểm của AB,CD.AF và EC lần lượt cắtDB ởG và H . Chứng minh:
a) DG=GH=HD
b) Các đoạn thẳng AC,EF,GH đồng quy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 6 tháng 2022-06-21T01:42:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  ↓↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải đáp:
  ↓↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a)$ Chứng minh: $DG$ $=$ $GH$ $=$ $HB$
   Ta có: $E$ là trung điểm của cạnh $AB$
             $F$ là trung điểm của cạnh $DC$
  Mà hình bình hành $ABCD$ có: $AB // DC$
  $⇒$ $AF // EC$
  Xét trong $CAGB$ có: 
  $ΔAGB$$\left \{ {{AF//EC (AG//EH)} \atop {AE=EB }} \right.$ $⇒$ $EH$ là đường trung bình của $ΔAGB$
  $ΔAGB$ có: $EH$ là đường trung bình của $⇒ BH = GH$ $(1)$
  Xét trong $ΔDHC$ có:
  $ΔDHC$$\left \{{{DF=FC} \atop {AF//EC (GF//HC)}} \right.$ $⇒ GF$ là đường trung bình của $ΔDHC$
  $ΔDHC$ có:  $GF$ là đường trung bình của $ΔDHC$ $⇒DG = GH$ $(2)$
  Từ $(1)$ và $(2)$, suy ra: $DG = GH = HB$ $(đfcm)$
  $b)$ C/m: AC, FE, GH đồng quy
  Xét $ΔACI$ và $ΔFCI$ có: 
  $AE = FC$
  Ta có: $AE // FC$ $⇒$ $\widehat{AEI}$ $=$ $\widehat{CFI}$ $($ so le trong $)$
  $\widehat{AIE}$ $=$ $\widehat{FIC}$ $(đđ)$
  $⇒ ΔACI = ΔFCI$ $( g.c.g )$
  $⇒ FI = IE $ ( 2 cạnh tương ứng )
  Xét $ΔGFI$ và $ΔEHI$ có:
  $FI = IE $ ( cmt )
  $\widehat{EIH}$ $=$ $\widehat{GIF}$ $( đđ )$
  Ta có: $ AE // FC $$⇒$ $\widehat{IEH}$ $=$ $\widehat{IFG}$ $($ so le trong )
  $⇒ ΔGFI = ΔEHI$ $( g.c.g )$
  Xét $ΔGFI$ và $ΔHEI$ có:
  $FI = IE $ ( cmt )
  $\widehat{EIH}$ $=$ $\widehat{GIF}$ $( đđ )$
  Ta có: $ AE // FC $$⇒$ $\widehat{IEH}$ $=$ $\widehat{IFG}$ $($ so le trong )
  $⇒ ΔGFI = ΔHEI$ $( g.c.g )$
  $⇒ GI = IH$ ( 2 cạnh tương ứng )
  Ta có: $FE$ cắt $AC$ tại $I$
         $GH$ cắt $EF$ tại $I$
  $⇒ AC, FE, GH$ đồng quy.

  toan-lop-8-bai-3-cho-hinh-binh-hanh-abcd-goie-f-lan-luot-la-trung-diem-cua-ab-cd-af-va-ec-lan-lu

 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-8-bai-3-cho-hinh-binh-hanh-abcd-goie-f-lan-luot-la-trung-diem-cua-ab-cd-af-va-ec-lan-lu

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )