Toán Lớp 8: Bài 11. Cho P =(x^3/x^2 − 4+x/2 − x−2/x + 2):x^2 − 2x + 1/x + 2. a) Tìm ĐKXĐ của P. b) Rút gọn P. c) Tính giá trị của P tại x = −2 và x

Question

Toán Lớp 8: Bài 11. Cho P =(x^3/x^2 − 4+x/2 − x−2/x + 2):x^2 − 2x + 1/x + 2.
a) Tìm ĐKXĐ của P.
b) Rút gọn P.
c) Tính giá trị của P tại x = −2 và x = 5.
d) Tìm x nguyên để P nhận giá trị nguyên, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 22 phút 2022-06-11T19:34:42+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  \(\begin{array}{l}
  a)x \ne \left\{ { – 2;1;2} \right\}\\
  b)P = \dfrac{{{x^3} + {x^2} + 4}}{{{x^3} – 4{x^2} + 5x – 2}}\\
  c)\dfrac{{77}}{{24}}
  \end{array}\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  a)DK:x \ne \left\{ { – 2;1;2} \right\}\\
  b)P = \left( {\dfrac{{{x^3}}}{{{x^2} – 4}} – \dfrac{x}{{2 – x}} – \dfrac{2}{{x + 2}}} \right):\dfrac{{{x^2} – 2x + 1}}{{x + 2}}\\
   = \dfrac{{{x^3} + x\left( {x + 2} \right) – 2\left( {x – 2} \right)}}{{\left( {x + 2} \right)\left( {x – 2} \right)}}.\dfrac{{x + 2}}{{{{\left( {x – 1} \right)}^2}}}\\
   = \dfrac{{{x^3} + {x^2} + 2x – 2x + 4}}{{\left( {x + 2} \right)\left( {x – 2} \right)}}.\dfrac{{x + 2}}{{{{\left( {x – 1} \right)}^2}}}\\
   = \dfrac{{{x^3} + {x^2} + 4}}{{\left( {x – 2} \right){{\left( {x – 1} \right)}^2}}}\\
   = \dfrac{{{x^3} + {x^2} + 4}}{{\left( {x – 2} \right)\left( {{x^2} – 2x + 1} \right)}}\\
   = \dfrac{{{x^3} + {x^2} + 4}}{{{x^3} – 4{x^2} + 5x – 2}}\\
  c)Thay:x =  – 2\left( l \right)\\
  Thay:x = 5\\
   \to P = \dfrac{{{5^3} + {5^2} + 4}}{{{5^3} – {{4.5}^2} + 5.5 – 2}}\\
   = \dfrac{{77}}{{24}}
  \end{array}\)
  ( bạn xem lại biểu thức có nhầm số hay dấu ở đâu không nhé )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )