Toán Lớp 8: a) x² – 4x +3 b) x² + 5x +4 c)x² – x – 6 d)x⁴+4 Giúp mik vs ạ

Question

Toán Lớp 8: a) x² – 4x +3
b) x² + 5x +4
c)x² – x – 6
d)x⁴+4
Giúp mik vs ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 3 tháng 2022-11-23T20:07:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-8-a-4-3-b-5-4-c-6-d-4-giup-mik-vs-a

 2. a) x^2 – 4x + 3
  = x^2 – 3x – x + 3
  = x(x-3) – (x-3)
  = (x-1)(x-3)
  b) x^2 + 5x + 4
  = x^2 + x + 4x +4
  = x(x+1) + 4(x+1)
  = (x+4)(x+1)
  c) x^2 – x – 6
  = x^2 +2x – 3x – 6
  = x(x+2) – 3(x+2)
  = (x-3)(x+2)
  d) x^4 + 4
  = x^4 + 4x^4 + 4 – 4x^4
  = (x^2)^2 + 2.x^2.2 + 2^2 – (2x)^2
  = (x^2+2)^2 – (2x)^2
  = (x^2-2x+2)(x^2+2x+2)

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )