Toán Lớp 8: x ²-7x+12= phân tích đa tích thành nhân tử

Question

Toán Lớp 8: x ²-7x+12=
phân tích đa tích thành nhân tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 6 tháng 2022-05-25T17:17:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  x2−7x+12
  =(x2−3x)−(4x−12)
  =x(x−3)−4(x−3)
  =(x−4)(x−3)
   
   

 2. x^2-7x+12
  =(x^2-4x)-(3x-12)
  =x(x-4)-3(x-4)
  =(x-4)(x-3)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )