Toán Lớp 8: 1. Một hình thang có hai đáy lần lượt là 5 cm và 9 cm độ dài đường trung bình của hình thang đó là là? A.7dm B.5cm C. 9dm D.

Question

Toán Lớp 8: 1. Một hình thang có hai đáy lần lượt là 5 cm và 9 cm độ dài đường trung bình của hình thang đó là là?
A.7dm B.5cm C. 9dm D. 7cm
2. Tam giác abc vuông tại a biết BC = 12 dm độ dài đường tuyến từ A đến B C bằng?
A.5dm B.5cm C.6dm D. 6dm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 1 tuần 2022-06-18T00:19:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1. Một hình thang có hai đáy lần lượt là 5 cm và 9 cm độ dài đường trung bình của hình thang đó là là?

  A.7dm B.5cm C. 9dm D. 7cm

  => Giải thích:

     + Công thức tính đường TB của hình thang là $\frac{tổng hai đáy}{2}$ 

     + ở đây đơn vị đo là cm nên ta chọn D

  2. Tam giác abc vuông tại a biết BC = 12 dm độ dài đường tuyến từ A đến B C bằng?

  A.5dm B.5cm C.6dm D. 6dm

  => Giải thích:

     + Tính chất: đường TT trong tam giác vuông thì bằng $\frac{1}{2}$ cạnh huyền.

     + ở đây đơn vị đo là dm lên chọn 6dm

  Có câu C và D cùng có đáp án là 6dm.

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  1. Một hình thang có hai đáy lần lượt là 5 cm và 9 cm độ dài đường trung bình của hình thang đó là là?

  A. 7dm

  B. 5cm

  C. 9dm

  D. 7cm

  Vì:

  Đường trung bình của hình thang bằng tổng độ dài 2 đáy chia đôi

  Mà:

  ( 5 + 9 ) : 2 = 7 ( cm )

  2. Tam giác abc vuông tại a biết BC = 12 dm độ dài đường tuyến từ A đến B C bằng?

  A. 5 dm

  B. 5 cm

  C. 6 dm

  D. 6 dm

  Vì:

  Đường trung bình của tam giác bằng cạnh đáy chia đôi

  -> 12 : 2 = 6 ( dm )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )