Toán Lớp 7: Viết biểu thức (1,5)mũ 3*8 dưới dạng một lũy thừa được kết quả A 3 mũ 3 B 12 mũ 3 C 2 mũ 6 D(3.5)mũ 3

Question

Toán Lớp 7: Viết biểu thức (1,5)mũ 3*8 dưới dạng một lũy thừa được kết quả
A 3 mũ 3 B 12 mũ 3 C 2 mũ 6
D(3.5)mũ 3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 20 phút 2022-05-01T07:14:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1,5^3 . 8
  =1,5^3 . 2^3
  =(1,5 . 2)^3
  =3^3
  => A
  Áp dụng: a^m . b^m=(a.b)^m

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   (1,5)^3 .8
  =(1,5)^3 .2^3
  =(1,5 .2)^3
  =3^3
  ->A

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )