Toán Lớp 7: Tính giá trị của các biểu thức sau (tính hợp lý nếu có) a. 3/7+1/2+3/14. b. 15/26+-3/7-(11/26-3/7)

Question

Toán Lớp 7: Tính giá trị của các biểu thức sau (tính hợp lý nếu có)
a. 3/7+1/2+3/14. b. 15/26+-3/7-(11/26-3/7), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 5 tháng 2022-06-20T11:57:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)3/7+1/2+3/14
  =6/14+7/14+3/14
  =16/14
  =8/7
  b)15/26+ -3/7-(11/6-3/7)
  =19/78-59/42
  =-417/273

 2. $\text{a)}$$\dfrac{3}{7}$ + $\dfrac{1}{2}$ + $\dfrac{3}{14}$
  =  $\dfrac{3.2}{7.2}$ + $\dfrac{1.7}{2.7}$ + $\dfrac{3}{14}$
  =  $\dfrac{6}{14}$ + $\dfrac{7}{14}$ + $\dfrac{3}{14}$
  = $\dfrac{6 + 7 + 3}{14}$
  = $\dfrac{16}{14}$
  = $\dfrac{16 : 2}{14 : 2}$ 
  = $\dfrac{8}{7}$
  b) $\dfrac{15}{26}$ + $\dfrac{-3}{7}$ –  ( $\dfrac{11}{26}$ – $\dfrac{3}{7}$ )
  = $\dfrac{15}{26}$ – $\dfrac{3}{7}$ –  $\dfrac{11}{26}$ + $\dfrac{3}{7}$ 
  = ( $\dfrac{15}{26}$ – $\dfrac{11}{26}$ ) – ( $\dfrac{3}{7}$ – $\dfrac{3}{7}$ )
  = $\dfrac{4}{26}$ – 0
  = $\dfrac{4 : 2}{26 : 2}$
  = $\dfrac{2}{13}$
  $\text{CHÚC BẠN HỌC TỐT !!}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )