Toán Lớp 7: Tính giá trị biểu thức: A=1+1/3+1/5+?+1/97+1/99 : 1/1.99+1/3.97+1/5.99+?+1/97.3+1/99.1 B=1/2+1/3+1/4+?+1/99+1/100 : 99/1+98/2+97/3+?+1/

Question

Toán Lớp 7: Tính giá trị biểu thức:
A=1+1/3+1/5+?+1/97+1/99 : 1/1.99+1/3.97+1/5.99+?+1/97.3+1/99.1
B=1/2+1/3+1/4+?+1/99+1/100 : 99/1+98/2+97/3+?+1/99
Trl nhanh em để tlhn nhaa, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 1 tháng 2022-12-22T04:39:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Cau A vs B đây nhá
    toan-lop-7-tinh-gia-tri-bieu-thuc-a-1-1-3-1-5-1-97-1-99-1-1-99-1-3-97-1-5-99-1-97-3-1-99-1-b-1-2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )