Toán Lớp 7: Tính `A = 1^2 + 2^2 + 3^2 + – + n^2`

Question

Toán Lớp 7: Tính `A = 1^2 + 2^2 + 3^2 + …. + n^2`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 6 tháng 2022-06-20T20:17:39+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. A = 1 + 1.2 + 2 + 2.3 + 3 + … + (n – 1).n + n
  A = [1.2 + 2.3 + … + (n – 1)n] + (1 + 2 + 3 + … + n)
  A = (n – 1)n(n + 1) : 3 + (n + 1).n : 2
  A = (n – 1).n.(n + 1) : 3 + (n + 1).n : 2
  A = n.(n + 1).[(n – 1) : 3 + 1 : 2]
  A = n.(n + 1).(2n + 1) : 6
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )