Toán Lớp 7: Tính `A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^100`

Question

Toán Lớp 7: Tính `A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^100`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 32 phút 2022-06-20T18:16:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^100
  2A =      2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^100 +  2^101
  =>2A-A=2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^100 +  2^101-(1 + 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^100)
  =>A=2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^100 +  2^101-1 – 2 – 2^2 – 2^3 – … – 2^100
  =>A=2^101 -1

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + ………… + 2^100
  2A = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + ………… + 2^101
  2A – A = (2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + ………… + 2^101) – (1 + 2 + 2^2 + 2^3 + ………… + 2^100)
  A = 2^101 – 1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )