Toán Lớp 7: Tìm các số nguyên x, y, z, t thỏa mãn | x – y |+ | y – z | + | z – t | + | t – x | = 2013

Question

Toán Lớp 7: Tìm các số nguyên x, y, z, t thỏa mãn | x – y |+ | y – z | + | z – t | + | t – x | = 2013, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 6 ngày 2022-06-04T18:50:24+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. đáp án + giải thích các bước : 
  Vì :
  |x – y| cùng tính chất chẵn lẻ với x – y
  |y – z| cùng tính chất chẵn lẻ với y – z
  |z – t| cùng tính chất chẵn lẻ với z – t
  |t – x| cùng tính chất chẵn lẻ với t – x
  => |x – y| + |y – z| + |z – t| + |t – x| cùng tính chất chẵn lẻ với (x – y) + (y – z) + (z – t) + (t – x)
  Mà (x – y) + (y – z) + (z – t) + (t – x) = (x – x) + (y – y) + (z – z) + (t – t) = 0 là số chẵn
  => |x – y| + |y – z| + |z – t| + |t – x| là số chẵn
  Mà 2013 là số lẻ => |x – y| + |y – z| + |z – t| + |t – x| ≠ 2013
  => x ; y ; z ; t 
   xin câu trả lời hay nhất ạ?

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )