Toán Lớp 7: Số “ba triệu không trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm linh bốn” viết là: (0.5 Điểm) 3 208 640 3 208 604 3 028 604 3 028 640 4.Câu 2. (0.

Question

Toán Lớp 7: Số “ba triệu không trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm linh bốn” viết là:
(0.5 Điểm)
3 208 640
3 208 604
3 028 604
3 028 640
4.Câu 2.
(0.5 Điểm)
5.Câu 3. Cô Thái mua 7kg gạo nếp, mỗi ki-lô-gam có giá 18 000 đồng và 9kg gạo tẻ, mỗi ki-lô-gam có giá 15 000 đồng. Số tiền cô Thái phải trả là:
(0.5 Điểm)
260 000 đồng
261 000 đồng
262 000 đồng
263 000 đồng
6.Câu 4. Tích của số lẻ bé nhất có năm chữ số và số lớn nhất có một chữ số là:
(0.5 Điểm)
92 187
90 000
90 009
92 106
7.Câu 5.
(0.5 Điểm)
y = 35 550
y = 5 925
y = 44 484
y = 53 394
8.Câu 6. Biết: A = 2157 × 2155 và B = 2154 × 2158. So sánh A và B.
(0.5 Điểm)
A < B A = B A > B
9.Câu 7. Tính nhanh: (212 × 99 + 212) – (198 × 101 – 198)
(0.5 Điểm)
1200
1600
1400
1000
10.Câu 8. Tích của hai số là 3684. Nếu gấp một thừa số lên 3 lần và giữ nguyên thừa số còn lại thì được tích mới là:
(0.5 Điểm)
3 687
1 228
11 052
33 156
11.Câu 9. An có 72 viên bi, Bình có 56 viên, Hiếu có ít hơn trung bình cộng số bi của ba bạn là 12 viên. Vậy Hiếu có …. viên bi.
(0.5 Điểm)
24
36
58
46
12.Câu 10. Tổng của hai số là 129. Nếu gấp số thứ nhất lên 4 lần và gấp số thứ hai lên 5 lần thì tổng mới là 570. Hai số ban đầu là:Trình đọc Chân thực
(0.5 Điểm)
75 và 54
41 và 88
63 và 66
52 và 77
Số “ba triệu không trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm linh bốn” viết là:
(0.5 Điểm)
3 208 640
3 208 604
3 028 604
3 028 640
4.Câu 2.
(0.5 Điểm)
5.Câu 3. Cô Thái mua 7kg gạo nếp, mỗi ki-lô-gam có giá 18 000 đồng và 9kg gạo tẻ, mỗi ki-lô-gam có giá 15 000 đồng. Số tiền cô Thái phải trả là:
(0.5 Điểm)
260 000 đồng
261 000 đồng
262 000 đồng
263 000 đồng
6.Câu 4. Tích của số lẻ bé nhất có năm chữ số và số lớn nhất có một chữ số là:
(0.5 Điểm)
92 187
90 000
90 009
92 106
7.Câu 5.
(0.5 Điểm)
y = 35 550
y = 5 925
y = 44 484
y = 53 394
8.Câu 6. Biết: A = 2157 × 2155 và B = 2154 × 2158. So sánh A và B.
(0.5 Điểm)
A < B A = B A > B
9.Câu 7. Tính nhanh: (212 × 99 + 212) – (198 × 101 – 198)
(0.5 Điểm)
1200
1600
1400
1000
10.Câu 8. Tích của hai số là 3684. Nếu gấp một thừa số lên 3 lần và giữ nguyên thừa số còn lại thì được tích mới là:
(0.5 Điểm)
3 687
1 228
11 052
33 156
11.Câu 9. An có 72 viên bi, Bình có 56 viên, Hiếu có ít hơn trung bình cộng số bi của ba bạn là 12 viên. Vậy Hiếu có …. viên bi.
(0.5 Điểm)
24
36
58
46
12.Câu 10. Tổng của hai số là 129. Nếu gấp số thứ nhất lên 4 lần và gấp số thứ hai lên 5 lần thì tổng mới là 570. Hai số ban đầu là:Trình đọc Chân thực
(0.5 Điểm)
75 và 54
41 và 88
63 và 66
52 và 77, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 50 phút 2022-06-04T14:16:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Câu 1.       3 028 604
  Câu 2.        261 000 đồng
  Câu 3.        số lẻ  bé nhất có 5 chữ số là:11111
                    số lớn nhất có 1 chữ số là:9
                    Tích của chúng là:
                    11111×9=99999

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   câu 1 :3 028 604
  câu 3 261 000 đồng
  câu 4 : 90 009
  câu 6 : A=B
  câu 7 : 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )