Toán Lớp 7: Nếu tăng số x lên 10% rồi giảm kết quả đi 10% thì ta được số 297. Tìm x. A. x = 300 B. x = 297 C. x = 237,6 D. x = 356,4

Question

Toán Lớp 7: Nếu tăng số x lên 10% rồi giảm kết quả đi 10% thì ta được số 297. Tìm x.
A. x = 300
B. x = 297
C. x = 237,6
D. x = 356,4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 7 ngày 2022-06-17T00:51:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có:
  10%x : 10% = 297
  10%x = 10% . 297
  10%x = 29,7
  x = 29,7 : 10%
  => x = 297
  Vậy chọn B

 2. x tăng lên 10% rồi giảm đi 10% ⇒ x giữ nguyên 
  x tăng lên 10% rồi giảm ddi10% được kết quả là 297 ⇒ x = 297
  ⇒ Chọn đáp án B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )