Toán Lớp 7: Một ô tô đi từ A đến B hết 6 giờ . Hỏi ô tô đó đi từ A đến B hết bao nhiêu giờ nếu nó đi với vận tốc mới bằng 1 , 2 lần vận tốc cũ ? (

Question

Toán Lớp 7: Một ô tô đi từ A đến B hết 6 giờ . Hỏi ô tô đó đi từ A đến B hết bao nhiêu giờ nếu nó đi với vận tốc mới bằng 1 , 2 lần vận tốc cũ ? ( bài toán đại lượng tỉ lệ nghịch ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 5 ngày 2022-06-17T06:32:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   5 giờ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi vận tốc cũ là v (km/h), v>0
  Thời gian đi từ A đến B là:
  Vận tốc mới là: 1,2.v (km/h)
  Thời gian đi từ A đến B với vận tốc mới là:
  Đáp số: 5 giờ
  Chúc bạn học tốt!
                          #khanhan164218

 2. Giải đáp + lời giải chi tiết :
  Xuu ~
  Giải : Gọi vận tốc cũ và vận tốc mới của ô tô lần lượt là $v_1$ ( km / h ) và $v_2$ ( km / h ) ; Thời gian tương ứng của ô tô đi từ A đến B lần lượt là $t_1$ ( h ) và $t_2$ ( h ) .
  Ta có : $v_2$ = 1,2 $v_1$ , $t_1$ = 6 .
  Do vận tốc và thời gian chuyển động của một vật đều trên cùng một quãng đường là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có :
  $\dfrac{v2}{v1}$ = $\dfrac{t1}{t2}$ mà $\dfrac{v2}{v1}$ = 1,2 ; $t_1$ = 6 nên 1,2 = $\dfrac{6}{t2}$ .
  Vậy : $t_2$ = $\dfrac{6}{1,2}$ = 5 .
  Trả lời : Nếu đi với vận tốc mới thì ô tô đó đi từ A đến B hết 5 giờ .
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )