Toán Lớp 7: Giúp mik với ạ: a) Cho hàm số y = f(x) = x mũ 3 + 8. Tính f(-2) b) Cho tam giác ABC có A – 65 độ; B – 40 độ. Tính số đo góc C

Question

Toán Lớp 7: Giúp mik với ạ:
a) Cho hàm số y = f(x) = x mũ 3 + 8. Tính f(-2)
b) Cho tam giác ABC có A – 65 độ; B – 40 độ. Tính số đo góc C, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 2 tháng 2022-12-19T08:14:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a, Ta cs: y=f(x)=x^3+8
  + Với x=-2 ⇒f(-2)=(-2)^3+8=(-8)+8=0
  b, Cho ΔABC mà tổng 3 góc trong của tam giác luôn bằng 180^o
  ⇒\hat{A}+\hat{B}+\hat{C}=180^o
  ⇒65^o +40^o +\hat{C}=180^o
  ⇒105^o +\hat{C}=180^o
  ⇒\hat{C}=75^o

 2. a, Ta có: y=f(x)=x^3+8
  ⇒f(-2)=(-2)^3+8=-8+8=0
  b, Xét ΔABC có: \hat{A}+\hat{B}+\hat{C}=180^o
  Mà \hat{A}=65^o ; \hat{B}=40^o
  ⇒\hat{C}=180^o-65^o-40^o=75^o

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )