Toán Lớp 7: ghi lại các quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu, khác dấu ,trừ hai số nguyên , nhân hai số nguyên cùng dấu khác dấu

Question

Toán Lớp 7: ghi lại các quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu, khác dấu ,trừ hai số nguyên , nhân hai số nguyên cùng dấu khác dấu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 1 tháng 2022-12-22T18:11:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Cộng hai số nguyên :}$
  – Cùng dấu : Cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng và đặt dấu chung trước kết quả
  VD : 30 + 70 = 100 ; – 3 + ( – 7 ) = 10 
  – Khác dấu : Tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng ( số lớn trừ số nhỏ ) và đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn
  VD : 30 + ( – 70 ) = – 50 ; – 30 + 70 = 40 
  $\text{Trừ hai số nguyên :}$
  – Trừ số nguyên a cho số nguyên b ta cộng a với số đối của b 
  VD : 2 – 7 = 2 + ( – 7 ) = – 5 ; – 2 – 7 = – 9 ; 2 – ( – 7 ) = 9 
  $\text{Nhân hai số nguyên :}$
  – Cùng dấu : Nhân hai giá trị của chúng rồi đặt dấu “+” trước kết quả  ( Lưu ý : dấu “+” không cần thiết phải cho vào )
  VD : 20 x 10 = 200 
  – Khác dấu : Nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả 
  VD : – 20 x 10 = – 200 ; 20 x ( – 10 ) = – 200

 2. + Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng    ( số lớn trừ số nhỏ ) rồi đặt đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.
  + Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta có a với số đối của b.
  + Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu ” – ” trước kết quả nhận được.
  #NOCOPY
  XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ BẠN ????????????????????????

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )