Toán Lớp 7: cho tam giác abc = tam giác def có ab=3 cm,ac = 4cm khi đó DE =–.cm?

Question

Toán Lớp 7: cho tam giác abc = tam giác def có ab=3 cm,ac = 4cm khi đó DE =………cm?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 6 tháng 2022-06-11T12:15:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   DE = 3 cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì △ABC = △DEF => AB = DE ( c-c-c )
  Mà AB = 3 cm => DE = 3cm
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  Vì ΔABC=ΔDEF
  =>AB=DE(2 cạnh tương ứng)
  Mà AB=3cm
  =>DE=3cm
  Vậy DE=3cm

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-tam-giac-def-co-ab-3-cm-ac-4cm-khi-do-de-cm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )