Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc ABC = góc ACB vẽ tia phân giác của góc ABC tại M , vẽ góc ACB cắt AB tại N . Chứng minh a, BM=CN b, AM=AN

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc ABC = góc ACB vẽ tia phân giác của góc ABC tại M , vẽ góc ACB cắt AB tại N . Chứng minh
a, BM=CN
b, AM=AN, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 41 phút 2022-06-07T10:13:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết
  Vì góc ACB = ABC
  1=> tam giác ABC cân A => AB=AC
  2=> B1=B2=C1=C2=ABC/2=ACB/2
  Xét tg ABM và tg ACN có:
  A chung
  AB=AC
  ABM=ACM (chứng minh trên)
  => tg ABM = TG ACN (G-C-G)
  => BM=CN ( 2 CẠNH TƯƠNG ỨNG)
  B) AN=AM ( 2 CẠNH TƯƠNG ỨNG)
                                    
   

 2. a ) Xét Δ ABC có  : ∠ ABC = ∠ ACB ( gt )
  => Δ ABC cân tại A ( theo tc Δ cân )
  => AB = AC ( đn tam giác cân ) 
  Ta lại có ∠ ABC = ∠ ACB ( gt )
  => $\frac{1}{2}$ ∠ ABC = $\frac{1}{2}$  ∠ ACB
  => ∠ ABM = ∠ MBC = ∠ ACN = ∠ NCB 
  Xét Δ ANC và  Δ AMB có :
  · Chung góc A
  · AC = AB ( cmtr )
  · ∠ ACN = ∠ ABM ( cmtr )
  => Δ ANC =  Δ AMB ( gcg )
  => CN = BM ( 2 cạnh tương ứng của 2 tam giác = nhau )
  b) => AM= AN ( 2 cạnh tương ứng của 2 tam giác = nhau )
  Bonus: Vì tus chx học tam giác cân nên mình lm bổ sung này
  Hạ đường cao AD xuống BC
  Xét Δ ADB vuông tại D có : ∠ ABD + ∠ BAD =90 độ
  CMTT ta cx đc ∠ ACB + ∠ CAD =90 độ
  Mà có ∠ ABC = ∠ ACB ( gt )
  => ∠ CAD = ∠ BAD ( cùn phụ với 2 góc = nhau )
  Xét Δ ADB và Δ ADC có
  · ∠ ADB = ∠ ADC = 90 độ
  · Chung AD
  · ∠ CAD = ∠ BAD ( cmtr)
  => Δ ADB = Δ ADC ( gcg )
  => AB = AC ( 2 cạnh tương ứng của 2 Δ = nhau )

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-goc-abc-goc-acb-ve-tia-phan-giac-cua-goc-abc-tai-m-ve-goc-acb-cat

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )