Toán Lớp 7: cho tam giac ABC,biết góc a=70 độ ,góc c= 40 độ .tính góc b

Question

Toán Lớp 7: cho tam giac ABC,biết góc a=70 độ ,góc c= 40 độ .tính góc b, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 6 tháng 2022-06-15T19:06:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Xét △ABC có: A + B + C = 180o  
  => A + 70o + 40o = 180o  
  => A =   70o  
  Vì AD là phân giác của A
  => BAD = DAC = A/2 = 70o / 2 = 35o  
  Xét △ABC có: DAC + C + ADC = 180o 
  => 35o + 40o + ADC = 180o 
  => ADC = 105o 
  Ta có: ADC + ADB = 180o (2 góc kề bù) 
  => 105o + ADB = 180o 
  => ADB = 75o 
   

 2. Áp dụng đl tổng 3 góc trong 1 tam giác 
  =>\hat{A}+\hat{B}+\hat{C}=180^o
  =>70^o +\hat{B}+40^o=180^o
  =>110^o +\hat{B}=180^o
  =>\hat{B}=180^o-110^o
  =>\hat{B}=70^o
  Vậy \hat{B}=70^o

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )