Toán Lớp 7: Cho số x thỏa mãn $x^{2}$=5. Hỏi x có là số hữu tỉ không?

Question

Toán Lớp 7: Cho số x thỏa mãn $x^{2}$=5. Hỏi x có là số hữu tỉ không?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 1 tháng 2022-12-21T10:32:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Vì x²=5⇒ x=$\sqrt[]{5}$ 
  Giả sử $\sqrt[]{5}$  là số hữu tỉ 
  Đặt $\sqrt[]{5}$ =$\frac{x}{y}$ 
  ⇔($\sqrt[]{5}$ )²=($\frac{x}{y}$ )²
  ⇔5=($\frac{x}{y}$ )²
  ⇔5.y²=x²
  Vì x² là số chính phương và y² là số chính phương nên 5 là số chính phương (vô lý)
  Vậy điều giả sử là sai hay $\sqrt[]{5}$  là vô tỉ
  nên x vô tỉ

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số a/b , với a,b là số nguyên
  x^2=5 <=>x=sqrt{5}
  Vậy x không là số hữu tỉ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )