Toán Lớp 7: Cho hàm số y = f(x) = 3x – 2. Hãy tính f(-1); f(0); f(-2)?

Question

Toán Lớp 7: Cho hàm số y = f(x) = 3x – 2. Hãy tính f(-1); f(0); f(-2)?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 9 tháng 2022-03-21T11:03:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :}

  f(-1) = 3 . (-1) – 2 = -3 – 2 = -5

  => f(1) = -5 .

  f(0) = 3 . 0 – 2 = 0 – 2 = -2

  => f(0) = -2 .

  f(-2) = 3 . (-2) – 2 = -6 – 2 = -8

  => f(-2) = -8 .

  text{#Muối}

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  f(-1) = 3.(-1) – 2 = -3 – 2 = -5

  f(0) = 3.0 – 2 = 0 – 2 = -2

  f(-2) = 3.(-2) – 2 = -6 – 2 = -8

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )