Toán Lớp 7: Cho hàm số y= f(x)= 10-3x Tính f(-2), f(-1), f(0), f(3), f(4)

Question

Toán Lớp 7: Cho hàm số y= f(x)= 10-3x
Tính f(-2), f(-1), f(0), f(3), f(4), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 1 tháng 2022-03-19T10:59:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  f(-2)=10-3.-2=16
  f(-1)=10-3.-1=13
  f(0)=10-3.0=10
  f(3)=10-3.3=1
  f(4)=10-3.4=-2
  nhantrandinh
  cho minh cau tra loi hay nhat nha
   

 2. y = f(x) = 10 – 3x
  => f(-2) = 10 – 3. ( -2 ) = 10 – ( -6 ) = 10 + 6 = 16
  => f(-1) = 10 – 3. ( -1 ) = 10 – ( -3 ) = 10 + 3 = 13
  => f(0) = 10 – 3. 0 = 10 – 0 = 10
  => f(3) = 10 – 3. 3 = 10 – 9 = 1
  => f(4) = 10 – 3. 4 = 10 – 12 = -2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )