Toán Lớp 7: Cho ΔABC nhọn biết ∠A=50°; ∠B=63°. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD A a) Tính ∠C ? b

Question

Toán Lớp 7: Cho ΔABC nhọn biết ∠A=50°; ∠B=63°. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD
A
a) Tính ∠C ?
b) CM: ΔAMB = ΔDMC
c) AB // CD
Vẽ hình nữa nhaa!!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 5 ngày 2022-06-20T20:07:19+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Bạn tham khảo
     

    toan-lop-7-cho-abc-nhon-biet-a-50-b-63-goi-m-la-trung-diem-cua-bc-tren-tia-doi-cua-tia-ma-lay-di

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )