Toán Lớp 7: Câu 1: |x-3/4| – 1/4 = 0 Câu 2: x-1/x+5 = 6/7

Question

Toán Lớp 7: Câu 1: |x-3/4| – 1/4 = 0
Câu 2: x-1/x+5 = 6/7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 1 tháng 2022-12-20T23:26:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. |x-3/4| – 1/4 = 0
  ⇔ |x-3/4| = 1/4
  ⇔ x – 3/4 = ± 1/4
  ⇔ x – 3/4 = 1/4 hoặc x – 3/4 = -1/4
  ⇔ x = 1 hoặc x = 1/2
  ——-
  $\frac{x-1}{x+5}$ = 6/7
  ⇔ x -1 = 6/7 (x+5)
  ⇔ x – 1 = 6/7x + 30/7
  ⇔ x – 6/7x = 30/7 + 1
  ⇔ 1/7x = 37/7
  ⇔ x = 37/7 : 1/7
  ⇔ x = 37/7 . 7/1
  ⇔ x = 37
   

 2. Câu 1 : 
      | x – $\frac{3}{4}$ | – $\frac{1}{4}$ = 0
  ⇒  | x – $\frac{3}{4}$ | = $\frac{1}{4}$
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x – \frac{3}{4}  = \frac{1}{4}\\x – \frac{3}{4}  = -\frac{1}{4}\end{array} \right.\) 
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=\frac{1}{2}\end{array} \right.\) 
                          Vậy x ∈ {1 ; $\frac{1}{2}$ }
  Câu 2 :
  $\frac{x-1}{x+5}$ = $\frac{6}{7}$ 
  ⇒ 7. ( x – 1 ) = 6. ( x + 5 )
  ⇒ 7x – 7 = 6x + 30
  ⇒ 7x – 6x = 30 + 7
  ⇒ x = 37
                 Vậy x = 37

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )