Toán Lớp 7: Biết x×2=5×1, 2 suy ra tỉ lệ thức nào? Giúp mik với

Question

Toán Lớp 7: Biết x×2=5×1, 2 suy ra tỉ lệ thức nào?
Giúp mik với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 23 phút 2022-06-04T14:39:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x xx 2 = 5 xx 1,2
  x xx 2 = 6
  x = 6 : 2
  x = 3
  => 3 xx 2 = 5 xx 1,2
  $\text{Các tỉ lệ thức lập được là:}$
  3/5 = {1,2}/2
  3/{1,2} = 2/5
  5/3 = 2/{1,2}
  {1,2}/3 = 5/2
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x.2=5.1,2
  x.2=6
  x=6:2
  x=3
  =>3.2=5.1,2
  => Lập  được các  tỉ  lệ  thức  là:
   3/5=1,2 /2
  3/ 1,2=2/5
  5/3=2/ 1,2
  1,2 /3=5/2
       #Bakugo

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )