Toán Lớp 7: Ba đội máy cày, cày trên ba cánh đồng có diện tích như nhau. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hai cày trong

Question

Toán Lớp 7: Ba đội máy cày, cày trên ba cánh đồng có diện tích như nhau. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hai cày trong 5 ngày, đội thứ ba trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày biết rằng đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ ba 1 chiếc máy cày (năng suất mỗi máy là như nhau), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 2 tháng 2022-12-15T18:48:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số máy cày mỗi đội là x; y; z(máy)
  Ta có: đội 2 nhiều hơn đội 3 là 1 máy
  => y – z = 1
  Với khối lượng công việc là như nhau, số máy và thời gian hoàn thành công việc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:
       x.3= y.5 = z. 6
  =>$\frac{x.3}{30}$= $\frac{y.5}{30}$= $\frac{z.6}{30}$
  =>$\frac{x}{10}$= $\frac{y}{6}$= $\frac{z}{5}$=$\frac{y-z}{6-5}$= $\frac{1}{1}$=1
  Ta có: 
  $\frac{x}{10}$ => x=10
  $\frac{y}{6}$ => y=6
  $\frac{z}{5}$=> z=5
  chúc bạn học tốt 😉

 2. Gọi số máy cày  đội thứ nhất, đội thứ hai, đội thứ ba lần lượt là x; y; z
  Ta có: đội 2 nhiều hơn đội 3 là 1 máy
  Với khối lượng công việc là như nhau, số máy và thời gian hoàn thành công việc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:
  x.3= y.5 = z. 6
  → $\frac{x}{ \frac{1}{3} }$= $\frac{y}{ \frac{1}{5} }$ =$\frac{z}{ \frac{1}{5} }$ 
  theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  $\frac{y}{ \frac{1}{5} }$ =$\frac{z}{ \frac{1}{6} }$ = $\frac{y-z}{ \frac{1}{5} – \frac{1}{6} }$ = $\frac{1}{ \frac{1}{30} }$ =30
  x =$\frac{1}{3}$ . 30 = 10
  y = $\frac{1}{5}$ . 30 = 6
  z= $\frac{1}{6}$ . 30 = 5
   vậy số máy cày  đội thứ nhất, đội thứ hai, đội thứ ba lần là 10 máy, 6 máy, 5 máy
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )