Toán Lớp 7: 4x=5y và 2x-5y=40 x/y=6/5 và x+y=121 mn làm theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau nha và làm nhanh giúp mình do mik cần gấp lắm

Question

Toán Lớp 7: 4x=5y và 2x-5y=40
x/y=6/5 và x+y=121
mn làm theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau nha và làm nhanh giúp mình do mik cần gấp lắm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 1 tuần 2022-06-15T22:31:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) 4x = 5y
  = > {4x}/20 = {5y}/20
  = > x/5 = y/4
  Áp  dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau 
  = >  x/5 = y/4 = {2x – 5y}/{2.5 – 5.4} = 40/{10 – 20} = 40/{-10} = -4
  = > x = (-4) . 5 = – 20
         y = (-4) . 4 = – 16
  2) x/y = 6/5
  = > x/6 = y/5
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau 
  = > x/6 = y/5 = {x + y}/{6 + 5} = 121/11 = 11
  = > x = 11.6 = 66
         y = 11.5 = 55
  Xin 5 sao và hay nhất

 2. Giải đáp:
   (x ; y) = (-20 ; -16)
  (x ;y ) = (66 ; 55)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Từ 4x = 5y => x/5 = y/4
  => (2x)/10 = (5y)/20
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta được:
  (2x)/10 = (5y)/20 = (2x – 5y)/(10 – 20) = 40/(-10) = -4
  * x/5 = -4 => x = (-4) . 5 = -20
  * y/4= -4 => y = (-4) . 4 = -16
  Vậy (x ; y) = (-20 ; -16)
  Từ x/y = 6/5 => x/6 = y/5
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta được:
  x/6 = y/5 = (x + y)/(6 + 5) = 121/11 = 11
  * x/6 = 11 => x = 11 . 6 = 66
  * y/5 = 11 => y = 11 . 5 = 55
  Vậy (x ; y) = (66 ; 55)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )