Toán Lớp 7: 2x+3y;4y+5z và 2x+3y-4z=56 giải giúp ạh đầu tiên 5s

Question

Toán Lớp 7: 2x+3y;4y+5z và 2x+3y-4z=56 giải giúp ạh đầu tiên 5s, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 6 tháng 2022-05-25T23:41:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 2x = 3y ⇒ x / 3 = y / 2 ⇒ x / 15 = y / 10
  4y = 5z ⇒ y / 5 = z / 4 ⇒ y / 10 = z / 8
  ⇔ x / 15 = y / 10 = z / 8
  Áp dụng công thức dãy tỉ số bằng nhau ta có
  x / 15 = y / 10 = z / 8 =  $\frac{2x+3y-4z}{2.15+3.10- 4 . 8}$ = $\frac{56}{28}$ = 2
  ( 1 ) x / 15 = 2 ⇒ x = 2 . 15 = 30
  ( 2 ) y / 10 = 2 ⇒ y = 2 . 10 = 20
  ( 3 ) z / 8 = 2 ⇒ z = 2 . 8 = 16
  ⇔ x , y , z lần lượt là 30 ; 20 ; 16

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2x=3y⇒x/3=y/2⇒x/15=y/10
  4y=5z ⇒y/5=z/4⇒y/10=z/8
  ⇒x/15=y/10=z/8=2x/30=3y/30=4z/32
  ⇒x/15=y/10=z/8=2x+3y-4z/30+30-32=2x+3y-4z/28
  mà 2x+3y-4z=56
  ⇒x/15=y/10=z/8=56/8=7
  ⇒x=105, y=70, z=56
   vậy x=105, y=70, z=56

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )