Toán Lớp 7: 1 TAM giác có 3 góc có số đo tỉ lệ với 3,4,5 Số đo của tam giác lần lượt là

Question

Toán Lớp 7: 1 TAM giác có 3 góc có số đo tỉ lệ với 3,4,5 Số đo của tam giác lần lượt là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 5 ngày 2022-06-17T08:08:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  Gọi số đo góc của tam giác lần lượt là a, b, c

  => a/3 = b/4 = c/5

  Vì tổng bà góc của một tam giác bằng 180°

  => a+b+c=180°

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  a/3 = b/4 = c/5 = (a+b+c)/(3+4+5) = 180°/12 =15°

  => a=15°.3=45°; b=15°.4=60°; c=15°.5=75°

  Vậy số đo góc của tam giác lần lượt là 45°; 60°; 75°

 2. Gọi số đo các góc tam giác đó là x , y , z ( độ , 0 < x < y < z )

  ⇒ x/3 = y/4 = z/5 và x + y + z  = 180^0 ( Định lý tổng 3 góc trong tam giác )

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau , ta có :

  x/3 = y/4 = z/5 = ( x + y + z )/( 3 + 4 + 5 ) = 180^0/12 = 15^0

  ⇒ x/3 = 15^0 ⇒ x = 15^0 . 3 = 45^0

        y/4 = 15^0 ⇒ y = 15^0 . 4 = 60^0

        z/5 = 15^0 ⇒ z = 15^0 . 5 = 75^0

  Vậy , số đo các góc tam giác đó là 45^0 , 60^0 , 75^0 .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )