Toán Lớp 7: 1 27.____ -6 3

Question

Toán Lớp 7: 1
27.____ -6
3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 6 tháng 2022-06-19T02:52:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 27.(1)/3-6
  =(27)/3-6
  =9-6
  =3

 2. 27 . 1/3 – 6
  = (27.1)/3 -6
  = 27/3 -6
  = 9-6
  = 3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )