Toán Lớp 5: một căn phòng HCN có chiều rộng 6m , chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Người ta lát nền căn phòng đó bằng loại gạch vuông 3 dm. Hỏi căn ph

By Ayla

Toán Lớp 5: một căn phòng HCN có chiều rộng 6m , chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Người ta lát nền căn phòng đó bằng loại gạch vuông 3 dm. Hỏi căn phòng đó lát hết bao nhiêu viên gạch ? ( Phần gạch vữa ko đáng kể)
Viết một bình luận