Toán Lớp 7: 0,(34) ; 0,(5) viết dưới dạng phân số

Question

Toán Lớp 7: 0,(34) ; 0,(5) viết dưới dạng phân số, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 4 ngày 2022-06-19T00:22:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Trả lời :
  0,(34) = $\frac{1}{99}$ x 34 = $\frac{34}{99}$ 
  0,(5) = $\frac{1}{9}$ x 5 = $\frac{5}{9}$

 2. 0,(34)
  =34.0,(01)
  =34 .1/99
  =34/99
  ——-
  0,(5)
  =5.0,(1)
  =5 .1/9
  =5/9

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )