Toán Lớp 6: tính trong ngoặc trong bài tinh 48-3(x+5)=24 là sao

Question

Toán Lớp 6: tính trong ngoặc trong bài tinh 48-3(x+5)=24 là sao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 1 tuần 2022-06-18T02:27:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   48-3(x+5)=24
  =>3(x+5)=48-24
  =>3(x+5)=24
  =>x+5=24:3=8
  =>x=8-5
  =>x=3
   Vậy x=3

 2. text{promax123}
  text{Giải đáp:}
     48 – 3( x + 5 ) = 24
  = 3( x + 5 ) = 48 – 24
  = 3( x + 5 ) = 24
  = x + 5 = 24 : 3
  = x + 5 = 8
  = x       = 8 – 5
  = x       = 3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )