Toán Lớp 6: Tính một cách hợp lý c) 283 + 80 : [20 – 4(52 – 24)] Gấp gấp gấp!

Question

Toán Lớp 6: Tính một cách hợp lý
c) 283 + 80 : [20 – 4(52 – 24)]
Gấp gấp gấp!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 11 phút 2022-05-01T10:12:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo
  c) 283 + 80 : [20 – 4(52 – 24)]
  =283+80:(20-4.28)
  =283+80:(20-112)
  =283+80:(-92)
  =280+(-20/23)
  =6489/23
   

 2. 283+80:[20-4.(52-24)]
  =283+80:(20-4.28)
  =283+80:(20-112)
  =283+80:(-92)
  =283+ (-20/23)
  =6489/23

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )